กินด้วย CHANNEL

Jante com o Canal É uma página de streaming de jogos criada durante a crise do COVID-19. Para tornar a felicidade Crie atividades de alívio do estresse para streamers e espectadores. O jogo principal transmitido é Wormate.io , portanto, gostaria de convidar a todos para participarem .como patrocinador e junte-se à diversão junto com o canal da página de feed ,.
(comer Canal. É uma página de streaming de jogo criada durante a crise do COVID-19. fazer felicidade Crie atividades de alívio de estresse para streamers e visualizadores. O jogo principal transmitido é Wormate.io, então gostaria de convidar a todos para se associarem como patrocinadores e se divertirem junto com a página Comer com o Canal).

กินด้วย Channel It is a game streaming page created during the COVID-19 crisis. to make happiness Create stress-relieving activities for streamers and viewers. The main game that is streamed is Wormate.io, so I would like to invite everyone to join as a sponsor and join in the fun together with the กินด้วย Channel page.
(กินด้วยChannel เป็นเพจสตรีมเกมส์ที่สร้างขึ้นมาช่วงเกิดวิกฤติCOVID-19 เพื่อสร้างความสุข สร้างกิจกรรมคลายเครียดให้แก่ผู้สตรีมและผู้ที่เข้ามารับชม โดยเกมส์หลักที่สตรีมคือ Wormate.io ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมเป็นผู้สนับสนุนและเข้ามาร่วมสนุกไปด้วยกันกับเพจ กินด้วย Channel)

 

 

 

Deixe um comentário