Trương Thủ TV

Nắng tươi quá nắng soi hồng đôi má.
Ai mộng mơ chân vui bước đến trường.
Vườn đại học vẫn nuôi nhiều mộng tưởng.
Tương lai gần hạnh phúc trong tầm tay.

Deixe um comentário